ČELIK doo Bački Jarak 

METALNE KONSTRUKCIJE – PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJA I MONTAŽA

Prođite kroz našu istoriju

 • 1971

  Kompanija Čelik potiče od preduzeća Novograp iz davne 1971. godine, kada je započeta proizvodnja u današnjim pogonima

 • 1984

  Kompanija Čelik od 1984. godine posluje kao samostalno preduzeće.

 • 2003

  Privatizacija i prelazak u akcionarsko društvo 2003. godine.

 • 2017

  „Čelik“ posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošču od decembra 2017. godine.

ISTORIJAT

Kompanija Čelik potiče od preduzeća Novograp iz davne 1971. godine, kada je započeta proizvodnja u današnjim pogonima. Prvenstvena namera osnivača je bila izgradnja skladišnih objekata i silosa za potrebe poljoprivredne proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine.

Od samog utemeljenja i početka proizvodnje beležen je konstantan rast i razvoj, te od 1984. godine Čelik posluje kao samostalno preduzeće.

Nakon toga punih 20 godina Preduzeće posluje u društvenom obliku vlasništa što je bilo karakteristično za isti period.

Privatizacija i prelazak u akcionarsko društvo se dešava 2003. godine.

Od decembra 2017. godine „Čelik“ posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa jasno definisanom vlasničkom strukturom.

Danas, preduzeće Čelik predstavlja moderno organizovano kompaniju i sigurno značajan subjekt u oblasti gradnje i proizvodnje metalnih konstrukcija.Takođe, od strane vlasničke strukture i menadžmenta jasno su definisani planovi koji podrazumevaju povećanje kapaciteta, širenje dijapazona usluga, kao i dostizanje vrhunskih normi poslovanja.

00183c73-3a77-4fc2-8ddb-ebf7995cfe2f-1
Čelik d.o.o.

NAŠ TIM

Čelik d.o.o. u ovom trenutku upošljava 120 radnika i raspolaže sa visokostručnim kadrovima u svakom segmentu poslovanja.

-14 inženjera
-30 kvalifikovanih bravara
-15 atestiranih zavarivača
-18 montera-bravara
-10 rukovaoca građevinskim mašinama
-3 limara
-5 farbara
-10 operatera

Pored radnika u tehničkoj službi ,u Čeliku je zaposlen i stručan menadžment, kao i prateće službe koje mogu da odgovore na sve izazove u poslovanju, kao i različite zahteve kupca. 

TEHNIČKI KAPACITETI

 

Lokacija na kojoj poslujemo je površine 3,5ha, nalazi se na glavnom putu i opremljenja je sa kompletnom infrastukturom neophodnom za delatnost.

Obrada metala, peskarenje i farbanje se odvija na 4.000m2 zatvorenog prostora sa mogućnošću proširenja do planiranih 8.000m2.

Oprema u pogonu uključuje potrebne mašine za sečenje, bušenje, zavarivanje i ostalo što je potrebno za kvalitetnu i efikasnu proizvodnju.

Čelik je kompletno opremljen vozilima i opremom za logistiku i montažu (6 dizalica, 7 makazastih platformi za rad na visini, 2 „boom“-a, šleperi za prevoz, itd.)

manufacturing
celik doo

LICENCE

Kao kompanija posedujemo licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, licencu izdaje Ministarstvo Republike Srbije nadležno za poslove građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture:

 • I111G1, I030G1, I132G1, I202G1

Naši zaposleni poseduju:

– inženjerske licence odgovornih projektanata i odgovornih izvođača radova
– licence i sertifikate za upravljanje projektima
– licence inženjera za zavarivanje (međunarodne i evropske)
– sertifikate o stručnoj osposobljenosti za rad sa specijalističkim programima, uređajima.

U radu koristimo isključivo licencirane softvere.

 

KVALITET I SERTIFIKACIJA

Nasa firma pokušava da postigne maksimalno zadovoljstvo kupaca. Primenjujemo sistem upravljanja kvalitetom za nadgledanje kvaliteta završne proizvodnje i stvaranja boljih uslova za naše zaposlene.

ISO 9001
Sistem upravljanja kvalitetom standardan je već nekoliko decenija u civilizovanom svetu, koji predstavlja sinonim za kvalitet i potvrđuje da kompanija strogo poštuje i ispunjava zahteve zahteve Medjunarodne organizacije za standardizaciju. Ovaj sertifikat služi kao glavni kriterijum za izbor kompanije i za garanciju kvaliteta ponuđenih usluga.

EN ISO 3834 (ISO 3834) je evropski (međunarodni) standard kreiran od strane profesionalaca u zavarivanju. Standard EN ISO 3834 nije sveobuhvatni sistem menadžmenta kvalitetom, ali pruža definitivnu listu posebnih elemenata i organizaciju kontrole koja je potrebna na mestima gde se koristi zavarivanje. Razvijen je sa ciljem da identifikuje sve faktore koji mogu da utiču na kvalitet zavarenog proizvoda i koji zahtevaju kontrolu u svim fazama pre, za vreme i nakon zavarivanja.

EN 1090-2 Ovim evropskim standardom utvrđuju se zahtevi za izvođenje konstrukcijskih radova u čeliku kao konstrukcije ili kao fabrikovanih elemenata, izvedenih od: – toplo valjanih proizvoda od konstrukcionog čelika zaključno sa klasom S700; – hladno oblikovanih elemenata i limova zaključno sa klasom S700 (osim ako nisu u predmetu i području primene prEN 1090-4); – naknadno termički obrađenih i hladno oblikovanih proizvoda od austenitskog, feritno-austenitskog i feritnog nerđajućeg čelika; – naknadno termički obrađenih i hladno oblikovanih konstrukcijskih šupljih profila, uključujući standardni opseg i po meri izrađene valjane proizvode i šuplje profile proizvedene zavarivanjem.

ISO 14001 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine je standard upravljanja zaštite životne sredine, posvećen kontrolisanju rizika zagađenja životne sredine. EMS (Environmental Managemet System) uspostavlja mehanizme koji vremenom smanjuju ove rizike i broj incidenata i jačaju pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih, i drugih zahteva zaštite životne sredine.

ISO 45001 je industrijski standard koji definiše zahteve za Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Razumne politike zaštite bezbednosti i zdravlja na radu od ključnog su značaja za zaposlene, ali su sve važnije i za kupce i druge zainteresovane strane. Sertifikacija sistema bezbednošću i  zdravlja na radu prema standardu ISO 45001 značajan je signal da vaša organizacija vodi računa o bezbednosti i zdravlju zaposlenih.

29496743_1788489501203571_687574008677269504_o