Politika Kvaliteta

POLITIKA KVALITETAČELIK DOOČELIK DOO se obavezuje da će trajno preduzimati napore da postigne sledeće:• maksimalno zadovoljenje zahteva i očekivanja korisnika/investitora• povećanje efekata poslovanja• stalno unapređenje procesa i ljudi• vrši usluge, proizvodi i isporučuje proizvode u skladu sa propisima i standardom ISO 9001:2015• motivaciju zaposlenih za implementaciju standarda i podizanje nivoa kvalitetaU skladu sa ovim ciljevima, […]

Više