ČELIK d.o.o. Bački Jarak 

METALNE KONSTRUKCIJE – PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJA I MONTAŽA

Prođite kroz našu istoriju

 • 1971

  Kompanija Čelik potiče od preduzeća Novograp iz davne 1971. godine, kada je započeta proizvodnja u današnjim pogonima

 • 1984

  Kompanija Čelik od 1984. godine posluje kao samostalno preduzeće.

 • 2003

  Privatizacija i prelazak u akcionarsko društvo 2003. godine.

 • 2017

  „Čelik“ posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošču od decembra 2017. godine i većinskim vlasništvom jedne od najvećih kompanija u Srbiji – PROMIST d.o.o.

ISTORIJAT

Kompanija Čelik potiče od preduzeća Novograp iz davne 1971. godine, kada je započeta proizvodnja u današnjim pogonima. Prvenstvena namera osnivača je bila izgradnja skladišnih objekata i silosa za potrebe poljoprivredne proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine.

Od samog utemeljenja i početka proizvodnje beležen je konstantan rast i razvoj, te od 1984. godine Čelik posluje kao samostalno preduzeće.

Nakon toga punih 20 godina Preduzeće posluje u društvenom obliku vlasništa što je bilo karakteristično za isti period.

Privatizacija i prelazak u akcionarsko društvo se dešava 2003. godine.

Od decembra 2017. godine „Čelik“ posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa jasno definisanom vlasničkom strukturom i većinskim vlasništvom jedne od najvećih kompanija u Srbiji-PROMIST d.o.o. iz Novog Sada.

Danas, preduzeće Čelik predstavlja moderno organizovano kompaniju i sigurno značajan subjekt u oblasti gradnje i proizvodnje metalnih konstrukcija.Takođe, od strane vlasničke strukture i menadžmenta jasno su definisani planovi koji podrazumevaju povećanje kapaciteta, širenje dijapazona usluga, kao i dostizanje vrhunskih normi poslovanja.

00183c73-3a77-4fc2-8ddb-ebf7995cfe2f (1)
Čelik d.o.o.

NAŠ TIM

Čelik d.o.o. u ovom trenutku upošljava 120 radnika i raspolaže sa visokostručnim kadrovima u svakom segmentu poslovanja.

-11 inženjera
-30 kvalifikovanih bravara
-15 atestiranih zavarivača
-18 montera-bravara
-3 limara
-4 farbara
-10 operatera


Pored radnika u tehničkoj službi ,u Čeliku je zaposlen i stručan menadžment, kao i prateće službe koje mogu da odgovore na sve izazove u poslovanju, kao i različite zahteve kupca. 

TEHNIČKI KAPACITETI

 

Lokacija na kojoj poslujemo je površine 3,5ha, nalazi se na glavnom putu i opremljenja je sa kompletnom infrastukturom neophodnom za delatnost.

Obrada metala, peskarenje i farbanje se odvija na 4.000m2 zatvorenog prostora sa mogućnošću proširenja do planiranih 8.000m2.

Oprema u pogonu uključuje potrebne mašine za sečenje, bušenje, zavarivanje i ostalo što je potrebno za kvalitetnu i efikasnu proizvodnju.

Čelik je kompletno opremljen vozilima i opremom za logistiku i montažu (6 dizalica, 7 makazastih platformi za rad na visini, 2 „boom“-a, šleperi za prevoz, itd.)

manufacturing
celik doo

LICENCE

Kao kompanija posedujemo licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, licencu izdaje Ministarstvo Republike Srbije nadležno za poslove građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture:

– I111G1

– I030G1

Naši zaposleni poseduju:

– inženjerske licence odgovornih projektanata i odgovornih izvođača radova
– licence i sertifikate za upravljanje projektima
– licence inženjera za zavarivanje (međunarodne i evropske) 
– sertifikate o stručnoj osposobljenosti za rad sa specijalističkim programima, uređajima.

U radu koristimo isključivo licencirani softver.

 

KVALITET I SERTIFIKACIJA

Nasa firma pokušava da postigne maksimalno zadovoljstvo kupaca. Primenjujemo sistem upravljanja kvalitetom za nadgledanje kvaliteta završne proizvodnje i stvaranja boljih uslova za naše zaposlene.

ISO 9001
Sistem upravljanja kvalitetom standardan je već nekoliko decenija u civilizovanom svetu, koji predstavlja sinonim za kvalitet i potvrđuje da kompanija strogo poštuje i ispunjava zahteve zahteve Medjunarodne organizacije za standardizaciju. Ovaj sertifikat služi kao glavni kriterijum za izbor kompanije i za garanciju kvaliteta ponuđenih usluga.

EN ISO 3834 (ISO 3834) je evropski (međunarodni) standard kreiran od strane profesionalaca u zavarivanju. Standard EN ISO 3834 nije sveobuhvatni sistem menadžmenta kvalitetom, ali pruža definitivnu listu posebnih elemenata i organizaciju kontrole koja je potrebna na mestima gde se koristi zavarivanje. Razvijen je sa ciljem da identifikuje sve faktore koji mogu da utiču na kvalitet zavarenog proizvoda i koji zahtevaju kontrolu u svim fazama pre, za vreme i nakon zavarivanja.

EN 1090-2 Ovim evropskim standardom utvrđuju se zahtevi za izvođenje konstrukcijskih radova u čeliku kao konstrukcije ili kao fabrikovanih elemenata, izvedenih od: – toplo valjanih proizvoda od konstrukcionog čelika zaključno sa klasom S700; – hladno oblikovanih elemenata i limova zaključno sa klasom S700 (osim ako nisu u predmetu i području primene prEN 1090-4); – naknadno termički obrađenih i hladno oblikovanih proizvoda od austenitskog, feritno-austenitskog i feritnog nerđajućeg čelika; – naknadno termički obrađenih i hladno oblikovanih konstrukcijskih šupljih profila, uključujući standardni opseg i po meri izrađene valjane proizvode i šuplje profile proizvedene zavarivanjem.

29496743_1788489501203571_687574008677269504_o