ISO 14001 – Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine

Današnjim organizacijama preko su potrebne ekološki savesne aktivnosti, kao i one aktivnosti kojima se mogu očuvati resursi. Cilj bi uvek trebao biti jačanje ekonomskih i ekoloških uslova današnjice za generacije budućnosti.

Kompanija Čelik doo zadovoljenjem sledećih uslova ostvaruje navedeni cilj:

  • – Aktivno delovanje u zaštiti životne sredine je korporativna obveza koja se ostvaruje realizacijom politike zaštite životne sredine kroz kontinualan proces poboljšanja,
  • – Sistemska definicija zaštite životne sredine s ciljevima i zadacima i njihova specifična implementacija u programe zaštite životne sredine,
  • – Jasna dokumentacija strukture, odgovornosti i procesa i odgovarajuće obrazovanje zaposlenih,
  • – Sistematska, objektivna i pravovremena revizija sistema upravljanja i efikasnosti top menadžmenta,

Pomoću sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001 kompanija Čelik doo je strukturisala i efikasno organizovala navedene aktivnosti u sopstvenoj organizaciji.

T. +381(0)21/847-290 office@celikdoo.rs

PRATITE NAS

© 2023 Čelik doo . Sva prava zadržana.

TOP