ISO 45001 – Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Kompanija Čelik doo prepoznaje važnost upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu, ne samo od strane zaposlenih već i od svih zainteresovanih strana – poslodavaca, kupaca, isporučioca, osiguravajućih društava, akcionara i društva u celini.

ISO 45001 je odlično rešenje i odgovor na porast izazova pred kojima stoje organizacije u pogledu porasta broja povreda na radu, trajanja bolovanja, izgubljenih radnih dana, pooštravanja propisa iz ove oblasti, porasta medicinskih troškova i slično.

Ovim dokumentom specificiraju se zahtevi za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S) i daje se uputstvo za njegovo korišćenje, kako bi se organizacijama omogućilo da obezbeđuju bezbedna i zdrava radna mesta, kao i da proaktivno poboljšavaju svoje OH&S performanse. 

Ovaj dokument je primenljiv na svaku organizaciju koja želi da uspostavi, primenjuje i održava OH&S sistem menadžmenta da bi poboljšavala bezbednost i zdravlje na radu, eliminisala opasnosti i svodila na najmanju meru OH&S rizike (uključujući nedostatke u sistemu), koristila prednosti OH&S prilika i da bi se bavila neusaglašenostima OH&S sistema menadžmenta, koje su povezane sa njenim aktivnostima.

T. +381(0)21/847-290 office@celikdoo.rs

PRATITE NAS

© 2023 Čelik doo . Sva prava zadržana.

TOP