RP Company Novi Sad

Za klijenta „RP Company „ doo iz Novog Sad-a urađena je čelična konstrukcija objekta magacinskog prostora. Sama konstrukcija izrađena je od  HOP profila i TVL limova.

Pored izrade i montaže čelične konstrukcije nadstrešnice izveli smo i krovopokrivačke i limarske radove. Ulazna nadstrešnica je dimenzija 15x5m i visine 4.7m i pokriva ulaz skladišnog poslovnog prostora.

Investitor je imao zahtev da ulaz u objekat bude potpuno slobodan, stoga su stubovi visine 7.26m pozicionirani duž objekta.

Stubovi su vezani za noseće betonske elemente starog skladišta i ankerisani u betonsku ploču. Pomoću kosnika su krovne grede zategnute i pričvršćene za čelične stubove nadstrešnice.

  • INVESTITORRP Company
  • LOKACIJANovi Sad
  • TIP OBJEKTAProizvodni kompleks
  • DIMENZIJE KONSTRUKCIJE21 x 20 x 10m; 15 x 5m
  • TEŽINA KONSTRUKCIJE16,5 t
  • TRAJANJE PROJEKTA08.2019 - 10.2019
  • CATEGORY

T. +381(0)21/847-290 office@celikdoo.rs

PRATITE NAS

© 2023 Čelik doo . Sva prava zadržana.

TOP