Vijadukt Beška

U saradnji sa preduzećem Karin Komerc Md iz Veternika, izvodeni su radovi na montaži i zavarivanju čelične konstrukcije Vijadukta na delu pruge na km 51+423,75 u Beški, deonica Stara Pazova – Novi Sad. Železnički most na km 51+423,75, dvokolosečne pruge Stara Pazova – Novi Sad, je vijadukt kojim su premošćeni lokalni put Beška – Maradik i vodeni kanal. Mostovska konstrukcija je usvojena kao spregnuta, statičkog sistema proste grede raspona L=40 [m]. Ukupna dužina mosta je 480 [m], odnosno 12 polja po 40 [m] dužine. Nakon dostave na gradilište, segmenti su istovareni delimično u polje u kom je i predviđena njihova montaža, a ostatak segmenata na platoe za odlaganje segmenata uz pristupni put duž trase mosta. Montaža segmenata je vršena autodizalicom od 120 [t].

  • INVESTITORKarin Komerc md doo
  • LOKACIJAČortanovci
  • TIP OBJEKTAPutni objekat – most
  • TRAJANJE PROJEKTA02.2019-12.2020.
  • CATEGORY

T. +381(0)21/847-290 office@celikdoo.rs

PRATITE NAS

© 2023 Čelik doo . Sva prava zadržana.

TOP