Železnička stanica Novi Sad

U okviru projekta “Rekonstrukcija I modernizacija pruge Beograd-Novi Sad-Subotica-Granica sa Mađarskom(Kelebija)”, deonica Novi Sad-Subotica, izvodi se i rekonstrukcija železničke stanice Novi Sad. Urađene su 102 čelične peronske nadstrešnice na pet perona železničke stanice. Nadstrešnica je projektovana kao čelična konstrukcija, sa krovnom oblogom od aluminijumskog lima i kaljenog stakla.
Novoprojektovane nadstrešnice su izrađene u dva tipa (jednostubne i dvostubne). Oblik nadstrešnice je projektovan tako, da svojim oblikom podseća na teserasti krov centralnog vestibila železničke stanice i sa njom čini skladnu celinu.
Pored konkretnih infrastrukturnih poboljšanja, doprinosa stvaranju povoljnog okruženja za ekonomski rast i razvoj, ovakvi projekti podstiču osećaj zajedništva, stvaraju bolje uslove za sve korisnike i čine grad lepšim mestom za život.

  • INVESTITORChina Civil Engineering Construction Corporation
  • LOKACIJANovi Sad
  • TIP OBJEKTAČelična konstrukcija peronskih nadstrešnica
  • DIMENZIJE KONSTRUKCIJE816m
  • TEŽINA KONSTRUKCIJE1.500t
  • TRAJANJE PROJEKTA12.2021 - 7.2023.
  • CATEGORY ,

T. +381(0)21/847-290 office@celikdoo.rs

PRATITE NAS

© 2023 Čelik doo . Sva prava zadržana.

TOP