CHINA ENERGY ENGINEERING

China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co. 

Za potrebe projekta “Izgradnja kompleksa objekata proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika sa pratećom infrastrukturom” u Zrenjaninu, proizvedeno je 5.000 t čelične konstrukcije.

Objekat proizvodnog pogona putničkih guma PCR , se nalazi u okviru kompleksa fabrike LingLong Internacional Europe i sastoji se iz četiri dilatacione čelične proizvodne hale.

Hale su u konstruktivnom smislu višebrodne, sa konzolnim armiranobetonskim stubovima i  čeličnom krovnom konstrukcijom. Poprečni rasponi hale su 19m, 24m i 25m.

Za potrebe projekta su proizvedeni i čelični oslonci za cevovode, platforme za silose, prateće sekundarne konstrukcije, kao i nosači kranskih staza.

  • INVESTITORChina Energy Engineering Group
  • LOKACIJAZrenjanin
  • TIP OBJEKTAProizvodni pogon
  • TRAJANJE PROJEKTA10.2020. – 06.2022.
  • CATEGORY

T. +381(0)21/847-290 office@celikdoo.rs

PRATITE NAS

© 2023 Čelik doo . Sva prava zadržana.

TOP