Proizvodna hala Čelik doo

U okviru projekta “ Faza 1” naše investicije, izvedena je proizvodna hala sa administrativnim delom po sistemu ključ u ruke. Ukupna površina objekta 3386.19m2. Glavna konstrukcija hale je čelična. Sastoji se od čeličnih valjanih stubova, čeličnih krovnih kutijastih rešetki, rožnjača, fasadnih nosača i spregova. U hali je predviđen mostovski kran. Pod hale je plivajuća vodonepropusna armirano betonska ploča “fero beton”. Konstrukcija admisnistratinog dela je čelična, sa spregnutim međuspratnim riglama i krstasto armiranom betonskom pločom. Administrativni deo se sastoji od P+1. U prizemlju se nalaze svlačionice, sanitarni čvorovi i tuš kabine za radnike, dok se sprat sastoji od kancelarija, sanitarnih čvorova, kuhinje i tehničke prostorije. Celokupni objekat je prirodno osvetljen preko svetlarnika postavljenih na slemenu krovne konstrukcije i parapetnih prozora u delu hale, i sa prozorima u administrativnom delu objekta sa svih stana osim prema susednoj parceli. Objekat je opremljen električnom, vik kao i gasnom instalacijom.

  • INVESTITORČelik doo Bački Jarak
  • LOKACIJABački Jarak
  • TIP OBJEKTAProizvodna hala sa administrativnim delom
  • DIMENZIJE127 x 24m i 10.48 x 15.96m
  • TEŽINA KONSTRUKCIJE175t
  • TRAJANJE PROJEKTA03.2022 - 08.2023
  • CATEGORY

T. +381(0)21/847-290 office@celikdoo.rs

PRATITE NAS

© 2023 Čelik doo . Sva prava zadržana.

TOP