Stadion TSC – Bačka Topola

Na stadionu fudbalskog kluba “TSC” u Bačkoj Topoli, izvodili smo sve radove vezane za čeličnu konstrukciju.

– Fasadni stubovi: Oko stadiona montiran je 261 fasadni stub, ukupne težine 226t. Visina stubova je 10-21m, za većinu stubova je bio potreban vangabaritni transport. Najteži stub 1350kg, visine 21m.
– Reflektorski stubovi na severnoj strani težine 9,5t i visine 17m, montirani su na visini +18m. Reflektorski stubovi na jugu su visine 13,5m, montirani na visini od +21,5m, težine 7,5t. Zbog komplikovane geometrije reflektorskih stubova, izvodili smo predmontažu stubova u proizvodnji. Na gradilištu, stubovi su sastavljani na zemlji, i nakon montaže sve prateće opreme (instalacija i reflektora), kompletan stub je podizan u svoj projektovani položaj. Zbog loših uslova sa podlogom unutar stadiona, jedini način montaže stubova je bio sa spoljašnje strane stadiona i za tu priliku korišćena je autodizalica nosivosti 200t.
– Pasarela: Topla veza između stadiona i objekta zatvorenih bazena, ukupna težina konstrukcije je 35t. Pasarela je dužine 26m, sa glavnim rasponom od 16m. Konstrukcija pasarele je montirana na visini od +4,5m, ukupna visina pasarele je +8,3m. Glavna konstrukcija pasarele je montirana na zemlji, zatim je pasarela podignuta na svoju projektovanu poziciju i kasnije je vršena montaža sekundarne konstrukcije. Za montažu pasarele korišćene su dizalice od 100t i 70t.
Izgradnja fudbalskog stadiona TSC u Bačkoj Topoli predstavlja značajan projekat koji je transformisao sportsku infrastrukturu ovog regiona. Novi stadion će služiti kao domaći teren za fudbalski klub TSC, ali će takođe imati šire pozitivne efekte na lokalnu zajednicu i razvoj fudbala u Srbiji, kao što su omogućavanje razvoja mladih igrača i unapređenje kvaliteta fudbalskih treninga i takmičenja.

  • INVESTITORTončev group doo i Tsc doo
  • LOKACIJABačka Topola
  • TIP OBJEKTAFudbalski stadion Tsc
  • TEŽINA KONSTRUKCIJE295t
  • TRAJANJE PROJEKTA01.2020. - 07.2021.
  • CATEGORY ,

T. +381(0)21/847-290 office@celikdoo.rs

PRATITE NAS

© 2023 Čelik doo . Sva prava zadržana.

TOP